Politica de Confidențialitate QZ Moldova

GENERALITĂȚI

Site-ul www.qz.md și aplicația mobilă QZMoldova, dedicat serviciilor de divertisment în mediul online, aparține companiei SC «Terranet» SRL, cu sediul în Mun.Chișinău, blvd. Moscovei, 17/4. Prin utilizarea site-ului www.qz.md sau descărcarea aplicației mobile QZMoldova, acceptați Politica de confidențialitate a datelor, prezentat în continuare.

Acest document se referă la colectarea şi utilizarea informațiilor personale pe care ni le furnizați în mod direct sau indirect în momentul în care folosiți serviciile oferite de către acest site web.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări sau actualizări asupra prevederilor prezentului Acord de confidențialitate, fără o înștiințare prealabilă. Cea mai recentă versiune va putea fi mereu accesată la adresa web www.qz.md. SC «Terranet» SRL  este conștient de importanța protejării informațiilor preluate de la Dumneavoastră, iar acordul de față stipulează modul în care utilizăm aceste date.

De asemenea, scrieți-ne la adresa support@qz.md pentru a ne trimite idei, sugestii, păreri sau reclamaţii.

PRELUCRAREA DATELOR

În cazul în care doriți să beneficiați de serviciile de divertisment oferite prin intermediul site-ului sau a aplicației QZMoldova, va fi nevoie să ne furnizaţi următoarele date personale:

 • Nume de utilizator;
 • Numărul de telefon;
 • Parolă;
 • Repetarea parolei;
 • Data naşterii;
 • Sexul;

În plus, pe lângă datele personale, sistemele noastre preiau în mod automat şi o serie de informaţii de ordin tehnic precum adresa IP, versiunea sistemului de operare a device-ului, care sunt folosite în scopul analizei gradului de utilizabilitate a site-ului şi al optimizării serviciilor oferite.

La procurarea extra vieților în interiorul aplicației QZMoldova, plata este procesată direct prin conexiunea securizată a sistemelor Appstore sau GooglePlay, la care SC «Terranet» SRL  sau produsele software QZMoldova nu au acces. 

UTILIZAREA DATELOR

Informaţiile confidenţiale preluate de pe site sunt folosite numai în sensul utilizării cu succes a serviciilor oferite, dar şi pentru a lua legătura cu Dumneavoastră în caz de necesitate.

În plus, vor putea fi folosite pentru a vă prezenta noutăți despre edițiile de joc, oferte sau alte informaţii.

DEZVĂLUIREA DATELOR COLECTATE

Vă asigurăm că, fără acordul Dumneavoastră, SC «Terranet» SRL  nu va divulga unei terţe persoane informaţiile preluate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.

Dumneavoastră sunteţi responsabil de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificarea Dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea acestor date se face cu sau fără voia Dumneavoastră.

Angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

COOKIES

Fişierele Cookies sunt transmise de către un site web către discul rigid al vizitatorului, cu scopul stocării anumitor informaţii. Cookies reprezintă un standard industrial şi sunt utilizate pe larg de majoritatea site-urilor web, inclusiv de al nostru (în sensul simplificării accesului unui utilizator la site). Această tehnologie permite adaptarea conţinutului prezentat pe site la necesităţile Dumneavoastră. Totuşi, dacă nu doriţi colectarea datelor prin intermediul fişierelor Cookies, aveţi posibilitatea să dezactivaţi această tehnologie în browserul Dumneavoastră. Reţineţi însă că fişierele Cookies ar putea fi necesare pentru furnizarea anumitor facilităţi ale serviciilor.      SC «Terranet» SRL

ACCESUL LA DATE

Vă asigurăm că luăm toate măsurile rezonabile pentru protecţia datelor personale ale Dumneavoastră, dar şi pentru menţinerea lor într-o stare corectă şi actuală. În eventualitatea în care veţi descoperi informaţii incorecte despre Dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi pentru a efectua modificările necesare. În plus, membrii echipei QZMoldova sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Acordul de faţă este încheiat între Dumneavoastră şi SC «Terranet» SRL . El reglementează modul de utilizare de către Dumneavoastră a (serviciilor de divertisment oferite prin intermediul) site-ului www.qz.md și a aplicației QZMoldova, având prioritate în faţa oricărui acord precedent dintre Dumneavoastră şi SC «Terranet» SRL .

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL | TERMENI ȘI CONDIȚII

SC «Terranet» SRL  cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni și Condiții.

SC «Terranet» SRL  prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale la accesarea și beneficierea serviciilor de divertisment oferite de SC «Terranet» SRL .

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativă, prin crearea unui cont în aplicația QZMoldova și încasarea premiilor bănești.

 1. Ce date cu caracter personal prelucrează SC «Terranet» SRL ?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa www.qz.md nu este nevoie sa ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal. Doar în cazul când descărcați și vă înregistrați în aplicația QZMoldova veți indica informații personale precum nume de utilizator, sex și data nașterii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor SC «Terranet» SRL  prin intermediul aplicației QZMoldova, dumneavoastră sunteți informat/ă și/sau va exprimați în mod expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).

 1. Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor.
 • Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu instituțiile publice sau de interes public;
 • Arhivare, scopuri statistice;

SC «Terranet» SRL  va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția partenerilor de afaceri, așa cum este aceasta situație descrisă mai jos) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

 1. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:

 • Clienți persoane juridice ai SC «Terranet» SRL  (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanți/împuterniciți acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derulării raporturilor de activitate);
 • Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi: autorități publice centrale si locale, instanțele judecătorești, poliție, (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.
 • Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către SC «Terranet» SRL  si nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.
 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume de utilizator, nr. telefon mobil, etc) vor putea fi prelucrate de SC «Terranet» SRL  cu respectarea drepturilor dvs., în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile SC «Terranet» SRL , inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener SC «Terranet» SRL , prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SC «Terranet» SRL , cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

În relația cu SC «Terranet» SRL , dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

 1. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, SC «Terranet» SRL  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada de utilizare a aplicației QZMoldova, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care SC «Terranet» SRL  prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifica un interes legitim). 

Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC «Terranet» SRL  pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SC «Terranet» SRL  și/sau vor fi distruse.

 1. Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce SC «Terranet» SRL  depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul www.qz.md sau a aplicației QZMoldova. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, ilegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

 1. Condițiile transferurilor de date personale în afara spațiului UE și al Zonei Economice Europene

Transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

 1. Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimțământul în orice moment în forma scrisă, adresată SC «Terranet» SRL , la support@qz.md, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a va opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către SC «Terranet» SRL  sa facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care SC «Terranet» SRL  demonstrează ca are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În caz de opoziție nejustificată, SC «Terranet» SRL  este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați luat cunoștință și înțelegeți faptul ca datele cu caracter personal furnizate către SC «Terranet» SRL  constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de SC «Terranet» SRL  prin aplicația QZMoldova.

 1. Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul SC «Terranet» SRL  cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: support@qz.md

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Va recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului www.qz.md sau a aplicației QZMoldova prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. 

 1. Dreptul de autor

Compania SC «Terranet» SRL  deține dreptul de autor asupra imaginilor și textelor plasate pe site-ul www.qz.md și în cadrul aplicației QZMoldova. În caz de sesizare a unei încălcări, puteți raporta despre aceasta la următoarea adresă: support@qz.md.