Termeni și condiții

1. INTRODUCERE:

1.1. Acest document guvernează relațiile între utilizatorii Platformei (Aplicația QZMOLDOVA) și Organizatorul de competiții (Administratorul Platformei) pe întreaga perioadă de utilizare a Aplicației/ Site-ului. Valabilitatea documentului începe odată cu înregistrarea unui profil pe site/aplicație și încetează odată cu ștergerea profilului. 

1.2. QZ MOLDOVA (În continuare ”Concurs”) este o aplicație de joc, accesibilă prin intermediul telefonului mobil cu conexiune la Internet, unde utilizatorii pot juca pentru un Premiu. Concursul nu este sponsorizat, avizat, administrat sau asociat cu Apple Inc. și/sau Google, sau cu filialele acestuia.

1.3. QZ MOLDOVA este un produs dezvoltat și administrat în totalitate de către S.C. ”TERRANET” S.R.L.

1.4. Intrarea și participarea la concurs este absolut gratuită.

2. DEFINIȚII:

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

2.1.1. JocO activitate recreațională în care sunt implicați unul sau mai mulți jucători, fiind definit printr-un scop pe care jucătorii încearcă să-l atingă și un set de reguli care determină ce pot face jucătorii.

2.1.2. Concurs – Întrecere finalizată cu întocmirea unui clasament și cu acordarea unor premii utilizatorilor care îl câștigă.

2.1.3. Sponsor Persoană juridică având calitatea de a sponsoriza Concursul QZMOLDOVA. 

2.1.4. Premiu – Recompensă materială sau distincție acordată utilizatorului pentru merite obținute la concursul QZMOLDOVA.

2.1.5. Cont – modalitatea de înregistrare a persoanelor în cadrul Aplicației QZMOLDOVA, modalitate prin care aceștia își pot gestiona jocul.

2.1.6. Aplicație – platforma digitală QZMOLDOVA, pirn intermediul căreia utilizatorii pot juca pentru un Premiu.

2.1.7. Extra viață – o viață suplimentară, folosită o singură dată per concurs.

2.1.8. RCS – racuni: moneda electronică a platformei QZ Moldova. Odată acumulați în cont în cantitate de minim 100 racuni, utilizatorul îi poate solicita spre extragere, rata de schimb fiind 1:1 (1 RCS=1MDL)

3. ELIGIBILITATEA:

3.1. Sub rezerva prezentelor reguli oficiale, Aplicația este disponibilă spre descărcare de pe magazinele de aplicații vizate persoanelor care au atins vârsta de 16 ani (pentru descărcare de pe platforma Google Play) și 17 ani (pentru descărcare de pe platforma App Store). Pentru a fi eligibil de a primi un Premiu, informațiile asociate cu contul participantului trebuie să fie veridice. QZ Moldova recomandă cu vehemență ca premiile RCS să fie solicitate de către utilizatorii cu vârsta 18+, în conformitate cu regulamentul platformei Paynet. Solicitarea de către un minor poate fi efectuată doar cu acordul și înștiințarea părinților, și sub responsabilitatea acestora. Această premisă reiese din condițiile contractuale ale Paynet, în care platforma deschide acces persoanelor fizice la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiția dispunerii de capacitate de exercițiu deplină. QZ Moldova nu își asumă responsabilitatea de gestionare a conturilor Paynet a utilizatorilor minori, și nici nu încurajează crearea acestora, pentru promovarea utilizării contractuale corecte a platformei Paynet. Alte tipuri de premii vor fi oferite oricărui câștigător, la discreția sponsorului.
Informațiile asociate contului participantului trebuie să identifice participantul real la concurs. Pentru a facilita livrarea unui Premiu, sediul central poate încerca să contacteze câștigătorul, folosind numărul de telefon furnizat în timpul înregistrării contului. În cazul în care sediul central nu poate intra în contact cu câștigătorul folosind acel număr de telefon, câștigătorul poate pierde premiul său. 

3.2. Orice persoană care participă la un Concurs unde nu este eligibil să participe, nu poate câștiga un Premiu în acel Concurs.

3.3. Salariații, agenții și contractorii Sponsorului și afiliații, filialele și agenții de publicitate și promovare, precum și orice altă entitate implicată în dezvoltarea sau administrarea acestui concurs, precum și toate persoanele care locuiesc în aceeași casă/apartament cu angajații, inclusiv, dar fără a se limita la membrii familiei imediate, nu sunt eligibili pentru a câștiga Concursul.

3.4. QZMOLDOVA își rezervă dreptul de a verifica eligibilitatea unui participant înainte, în timpul sau după concurs.

4. PERIOADA DE INTRARE:
4.1. Sponsorul va anunța începerea Concursurilor prin aplicație când este necesar. Anunțul va indica tipul de concurs oferit de Sponsor. 
4.2. Puteți adera la Concurs imediat ce primiți notificări. 

4.3. Sponsorul își rezervă dreptul de a anula Concursuri, fără restricții.

5. MODALITATEA DE ADERARE LA JOC:

5.1. Nu este necesară achiziția sau plata pentru a participa la un Concurs. Intrați într-un Concurs completând fiecare dintre următorii pași:

Descărcați aplicația QZMOLDOVA prin Apple Store sau Google Play pe dispozitivul dvs. mobil. 

Deschideți aplicația și: 

(a) dacă aveți deja un cont QZMOLDOVA, conectați-vă la contul existent, sau 

(b) dacă nu aveți încă un cont QZMOLDOVA, înscrieți-vă cu un număr de telefon verificat.

Faceți clic pe „Participă” exact la ora 20.30. QZMOLDOVA vă va conecta automat la concurs.

Veți primi o notificare atunci când va începe concursul în direct al jocului trivia. Aveți 10 secunde pentru a răspunde la fiecare întrebare. 

Dacă alegeți varianta corectă de răspuns, veți trece la întrebarea următoare. Dacă alegeți răspunsul greșit, veți fi eliminat pentru restul jocului.

5.2. Aplicația reține datele de autentificare aferente contului dumneavoastră. În acest sens, sunteți de acord și înțelegeți că dumneavoastră sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității datelor de conectare asociate utilizării de către dumneavoastră a QZMOLDOVA și pentru luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a păstra confidențialitatea acestor informații.

5.3. Prin descărcarea QZMOLDOVA, sunteți de acord că orice informație furnizată de dvs. sau colectată de Sponsor în legătură cu Concursul poate fi utilizată de Sponsor în conformitate cu Politica de confidențialitate a QZMOLDOVA, localizată la https://qz.md/privacy-policy/ și Termenii de utilizare QZMOLDOVA la https://qz.md/reguri-oficiale/ și poate fi împărtășită cu entitățile de afaceri afiliate Sponsorului. Toate datele cu caracter personal transmise de către utilizatori sunt păstrare la sediul central al QZMOLDOVA și sunt protejate, conform legislației în vigoare. Totodată, SC. ”TERRANET” S.R.L. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

6. EXTRA VIAȚĂ:

6.1. Extra viața este o viață suplimentară dobândită în timpul procesului de joc, care are caracter opțional. Un participant la concurs care a dobândit, a fost premiat sau a cumpărat o viață suplimentară („extra viață”) poate utiliza acea viață suplimentară pentru a o reintroduce în concurs după ce a fost eliminat. În mod implicit, viața suplimentară a unui participant va fi utilizată la eliminare, cu excepția cazului în care participantul alege să nu o utilizeze, urmând indicațiile din aplicație. Fiecare participant poate folosi o singură extra viață pentru fiecare joc. Extra viețile, precum alte achiziții sau plăți NU sunt necesare pentru a participa la concurs.

7. PREMIILE (RCS):

7.1. Câștigătorul fiecărui concurs, la finalizarea tuturor verificărilor și cerințelor obligatorii descrise în prezentele reguli oficiale, va primi un premiu, determinat la discreția exclusivă a Sponsorului. Sponsorul va distribui premii conform regulilor pentru Concursul specific înscris, iar jucătorii vor împărți Premiile în conformitate cu aceste reguli. Puteți vizualiza totalitatea tuturor premiilor acumulate pe care le-ați câștigat prin intermediul contului personal. În cazul acumulării a minim 100 RCS, utilizatorul îi poate retrage prin intermediul Paynet, un serviciu terț, și aceștea sunt echivalați în MDL, conform ratei de schimb de 1:1. Extragerea premiului va fi supusă termenilor, condițiilor și politicilor de confidențialitate ale PayNet, localizate pe https://paynet.md/. În anumite cazuri care implică Premii mai mari, la discreția QZMOLDOVA, veți fi contactat direct pentru a-l primi printr-o metodă acceptabilă reciproc, iar plata va fi supusă unei confirmări a eligibilității câștigătorului pentru a primi un Premiu în concordanță cu Regulile și Termenii de utilizare ai sponsorului.

7.2. E necesar de respectat Condițiile de utilizare ale QZMOLDOVA. Orice înregistrare a oricărui utilizator care nu respectă Regulile, Termenii de utilizare sau aceste Reguli de concurs vor fi descalificate.

7.3. Fiecare utilizator poate crea, întreține, utiliza și controla un singur cont. Fiecare cont poate fi deținut, întreținut, utilizat și controlat doar de o singură persoană. În cazul în care Sponsorul depistează că ați deschis, întreținut, utilizat sau controlat mai mult de un cont, Sponsorul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a încheia oricare sau toate conturile dvs. și de a încheia, reține sau revoca acordarea oricăror Premii.

7.4. În vederea evitării tentativelor de fraudă, fiecare cont QZMOLDOVA trebuie să fie asociat doar cu un cont Paynet. Și un cont Paynet nu poate fi asociat cu mai mult de un cont QZMOLDOVA. Încercările de asociere a unui cont QZMOLDOVA cu conturi Paynet suplimentare pot duce la rezilierea contului respectiv și la pierderea oricăror Premii acordate. Contul QZ Moldova și contul Paynet trebuie să fie create în baza aceluiași număr de telefon. 

7.5. QZMOLDOVA folosește informațiile contului dvs. pentru a contacta și verifica câștigătorii. Dacă nu furnizați informații de contact valide și funcționale în legătură cu contul dvs., se poate ajunge la încetarea contului respectiv și la pierderea oricăror Premii acordate.

7.6. Sponsorul își rezervă în mod expres dreptul de a descalifica orice înregistrare pe care o consideră ca fiind generată de un mijloc automatizat sau care încalcă oricare dintre aceste reguli de concurs sau din Termenii de utilizare. Câștigurile obținute fraudulos prin intermediul programelor automatizate (boți) vor fi anulate.

7.7. În rarele cazuri în care un premiu RCS Nu este livrat unui câștigător în rezultatul unor erori tehnice (conexiune instabilă/eroare de sistem/alte dificultăți de aspect tehnic), QZMOLDOVA va înregistra cazul (după ce utilizatorul raportează eroarea direct în aplicație, în secțiunea Raportează o Problemă), îl va investiga și va aplica toate procesele tehnice disponibile pentru ca eroarea să nu se repete în viitor, în măsura posibilităților. Premiul RCS pentru ediția respectivă nu va putea fi recalculat, utilizatorul însă, va primi o extraviață pentru raportarea erorii. Se recomandă ca extraviața să fie solicitată prin canale Customer Support.

7.8. Deciziile sponsorului sunt finale și obligatorii cu privire la toate problemele legate de concurs. În niciun caz, sponsorul nu va fi obligat să acorde premii, altele decât Premiul specificat în prezentele reguli oficiale. Sponsorul nu garantează că Premiul poate fi pus la dispoziția câștigătorului. Premiul nu este atribuibil și nu este transferabil și nu sunt permise înlocuirile. În plus, dacă Premiul nu poate fi oferit câștigătorului din cauza vreunei legi, reguli sau regulament aplicabil, sau dacă câștigătorul nu poate revendica Premiul pentru niciun motiv, atunci Sponsorul își rezervă dreptul de a nu acorda Premiul. Câștigătorul este responsabil și răspunde pentru toate impozitele de stat și locale pe valoarea premiului.

8. SELECȚIA PREMIULUI:

8.1. Concursul se va desfășura sub supravegherea sponsorului. Deciziile sponsorului sunt definitive și obligatorii în toate problemele referitoare la concurs. Câștigătorul va fi notificat în cont prin aplicație; cu condiția, totuși, că Sponsorul își rezervă dreptul de a determina o altă metodă de notificare. Utilizatorul care a solicitat extragerea premiului prin Paynet va fi supus verificării contului. Dacă contul a fost activ în ultimele 2 luni înaintea transferului (minim o ediție jucată), atunci transferul premiului va fi efectuat cu succes. În caz că contul care a solicitat transferul nu a fost activ în ultimele 2 înaintea transferului, premiul rămâne în așteptare, până contul nu înregistrează activitate în joc (minim 1 ediție jucată in timp de 2 luni).

8.2. În concursurile QZMOLDOVA, jucătorii trebuie să selecteze răspunsul corect la fiecare întrebare. Dacă un jucător selectează un răspuns incorect sau nu reușește să selecteze un răspuns în timpul alocat, jucătorul va fi eliminat cu excepția cazului în care jucătorul folosește o extra viață și nu a utilizat încă o viață suplimentară în acest concurs. Câștigătorii unui Concurs QZMOLDOVA vor fi utilizatorii care ajung la finalul fiecărei ediții de emisie. Dacă rămân mai mulți jucători după întrebarea finală, acești jucători rămași vor împărți premiul comun RCS în mod egal, cu excepția edițiilor speciale, anunțate în prealabil.

8.3. QZMOLDOVA poate suspenda utilizarea datelor de conectare sau a Contului dumneavoastră în cazurile în care suspectează compromiterea securității acestora sau existența unei utilizări neautorizate sau frauduloase. Orice persoană care încearcă să înșele sau să modifice în vreun fel Concursul poate fi urmărită penal în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Sponsorul își rezervă dreptul de a modifica aceste reguli oficiale în orice mod sau în orice moment. Sponsorul își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a anula sau suspenda un Concurs în cazul în care bug-uri sau alte cauze dincolo de controlul său corupe administrarea, securitatea sau funcționarea corectă a concursului. În caz de anulare sau suspendare, QZMOLDOVA va posta imediat o notificare în aplicația QZMOLDOVA sau pe rețelele oficiale QZMOLDOVA în acest sens.

  1. VALABILITATEA CONTULUI QZ MOLDOVA:

Odată cu descărcarea platformei QZMOLDOVA în dispozitivul jucătorului, aplicația NU are un anumit termen de valabilitate, atâta timp cât contul prezintă activitate (prezență în joc). Utilizatorul poate să nu înregistreze activitate în joc, dar în cazul dat, nu vor fi procesate transferurile premiilor către Paynet.  Sponsorul își asumă dreptul să anuleze conturi, indiferent de starea bilanțului contului sau istoricul extragerilor RCS, care nu prezintă nicio activitate timp de 12 luni consecutive. QZMOLDOVA va informa în prealabil utilizatorul, pe toate căile posibile (mesaj direct/canale Customer Support) despre faptul că contul său cade sub riscul anulării, pentru ca utilizatorul să aibă posibilitatea să păstreze în continuare RCS acumulați prin activarea contului (activitate în joc). În caz că utilizatorul NU întreprinde măsuri pentru păstrarea contului, nu răspunde la apel/mesaje, are notificările deconectate,  acesta va fi anulat din baza de date, cu pierderea întregului istoric. 

Pentru a putea adera la joc repetat, în asemenea cazuri, utilizatorul va crea repetat un cont nou, care însă, nu va păstra datele din balanța contului (în caz că au rămas bani în cont) din versiunea precedentă. 

În cazuri excepționale, contul poate fi păstrat mai mult de 12 luni consecutive inactive. Pentru asemenea situații, utilizatorii sunt îndemnați să ia legătura în prealabil cu echipa QZ la adresa support@qz.md, pentru a informa despre potențiala inactivitate a contului din anumite motive relevante. 

10. ALTE REGULI:

 10.1. Un participant sau un câștigător poate fi descalificat de la Concurs dacă nu respectă sau nu a respectat anterior nici o prevedere a acestor Reguli oficiale sau a Condițiilor de utilizare a concursului, așa cum este stabilit la discreția sponsorului. Sponsorul, la discreția sa, vă poate descalifica de la un Concurs, poate refuza să acorde Premii sau poate să solicite returnarea oricăror Premii. Sponsorul poate suspenda, limita sau șterge contul dvs. dacă Sponsorul consideră că vă angajați în conduită incorectă, nedreaptă, frauduloasă sau nefavorabilă pentru desfășurarea concursurilor, sau în orice mod dăunător pentru alți utilizatori. O conduită incorectă include, dar nu se limitează la: Falsificarea informațiilor personale, inclusiv informațiile de plată, necesare pentru a solicita un Premiu; încălcarea termenilor metodei de plată eligibile, încălcarea oricăreia din aceste reguli, folosind metode neautorizate, cum ar fi scripturi neautorizate sau alte mijloace automatizate; modificarea administrării Concursului sau încercarea în orice fel de a modifica programele de calculator asociate Concursurilor; obținerea informațiilor altor participanți și spamarea altor participanți; și orice altă formă de abuz. Confiscarea și / sau returnarea unui Premiu nu va împiedica în niciun fel Sponsorul să informeze autoritățile relevante și / sau să continue procedurile penale sau civile în legătură cu o astfel de conduită.

10.2. Participarea la concurs este pe propriul risc. Sponsorul nu va fi responsabil pentru: (1) notificări eșuate, returnate sau direcționate greșit pe baza informațiilor inexacte furnizate de câștigător în legătură cu o înregistrare; (2) înregistrări și răspunsuri la notificările câștigătorilor care sunt pierdute, întârziate, incomplete, ilizibile, neinteligibile, direcționate greșit, deteriorate sau care nu sunt primite în totalitate sau parțial de către destinatarul intenționat, în totalitate sau parțial sau pentru o eroare de calculator sau tehnică de orice fel ; (3) orice comunicări sau eșecuri electronice, defecțiuni tehnice sau software de orice fel, conexiuni de rețea pierdute sau indisponibile sau transmisii computerizate incomplete, greșite sau întârziate, care pot limita capacitatea unui participant de a participa la Concurs; (4) orice defecțiuni tehnice ale rețelei de telefonie, sistem on-line de computer, echipamente computerizate, software, defecțiuni ale programului sau alte defecțiuni, tranzacții computerizate întârziate sau conexiuni de rețea cu caracter uman, mecanic sau tehnic sau orice combinație a acestora, inclusiv orice vătămare sau deteriorare a computerului sau dispozitivului mobil al operatorului sau a oricărei alte persoane legate de sau care rezultă din descărcarea aplicației sau în legătură cu acest Concurs; sau (5) orice garanție cu privire la orice Premiu sau la orice componentă a acestuia.

11. DECLARAȚII ȘI GARANȚII:

11.1. La momentul înregistrării pe platforma QZMOLDOVA declarați şi garantați următoarele:

  • că aveți dreptul, autoritatea şi capacitatea deplină de exercițiu în vederea accesării şi utilizării aplicaţiei;
  • că nu comunicați datele de conectare/parola unei terțe persoane. Sunteți exclusiv responsabil pentru menținerea confidențialității și păstrarea în siguranță a datelor introduse în aplicația QZMOLDOVA. Mai mult, sunteți responsabil pentru activitățile de orice natură ce au loc în contul dumneavoastră.
  • vă obligați să ne anunțați imediat de orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau de orice încălcare a securității contului de care deveniți conștient sau pe care în mod rezonabil ar trebui să o suspectați. Cu toate acestea, indiferent de această notificare, nu vom răspunde pentru pierderile pe care ați putea să le suportați ca urmare a utilizării neautorizate a contului dumneavoastră (indiferent dacă o astfel de utilizare se produce cu sau fără cunoștința dumneavoastră).
  • că nu veți falsifica sau oferi informații eronate despre identitatea sau intențiile dumneavoastră în legătură cu aplicația;
  • că nu veți transmite, distribui sau oferi informații sau materiale care sunt în tot sau în parte ilegale, false, frauduloase sau inadecvate, ofensatoare sau care încalcă ordinea publică și bunele moravuri;
  • că nu veți încălca orice drept prevăzut prin lege, drepturi de proprietate, drepturi intangibile, dreptul privind confidențialitatea sau datele cu caracter personal ale altora;
  • că nu veți re-vinde conținutul aplicației și nu veți distribui informația inclusă în alte scopuri decât cele care păstrează integritatea aplicației.
 12. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ:

12.1. Utilizatorul declară iî mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toată creația grafică, conținutul aplicației și materialele accesate sunt proprietatea S.R.L. ”TERRANET”. Fac excepție informațiile, elementele grafice aparținând altor entități, care sunt proprietatea partenerilor. Utilizatorul accepta ca orice software folosit în legătură cu serviciile oferite în aplicație conține informații confidențiale și aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală și alte legi aplicabile.

12.2. Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze serviciile, informațiile și/sau materialele audio-video la care are acces ca urmare a utilizării acestei aplicații, în parte sau complet. Utilizatorului îi este interzisă modificarea, copierea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuția sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite în cadrul aplicației.

13. LEGEA APLICABILĂ:
13.1. În cazul apariţiei unui conflict/neînţelegeri legată de utilizarea aplicaţiei, vom încerca soluţionarea conflictului respectiv pe cale amiabilă, negocierile în acest sens fiind guvernate de bună credinţă. În caz contrar, toate disputele vor fi soluţionate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

 

14. ASISTENȚĂ:

14.1. Dacă aveţi orice problemă legată de funcționarea QZMOLDOVA, ne puteţi contacta la adresa de email support@qz.md

Odată ce dați click pe butonul “Continuă” din aplicație la etapa de înregistrare, Dvs. confirmați utilizarea aplicației QZMoldova în condițiile menționate în Termenii și Condițiile de Utilizare. 

Odată ce dați click pe butonul “Continuă” din aplicație la etapa de înregistrare, Dvs. vă exprimați în mod expres consimțământul ca QZMoldova să colecteze și să prelucreze datele Dvs. personale.

 Document actualizat: 07.04.2022